Politica de confidentialitate a datelor cu character personal


1. Pek A. Istvan I.I. in calitate de administrator in sensul legii, colecteaza date cu caracter personal ale persoanelor care viziteaza site-ul magazinului online Diblidu si prin urmare, se angajeaza sa asigure confidentialitatea si protecția datelor cu caracter personal, oferite de clientii/utilizatorii prin intermediul magazinului on-line Diblidu.
Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal a Pek A. Istvan I.I. guverneaza in general, modul de culegere a datelor, modul in care acestea sunt utilizate, conditiile in care aceasta pot fi dezvaluite tertilor si modul de stocare.6.2. Fiecare client, care utilizeaza site-ul si serviciile oferite de acesta, se considera ca este familiarizat cu aceasta politica si se angajeaza sa se conformeze acesteia.
3. Ce fel de date cu caracter personal sunt colectate.
Pek A. Istvan I.I. colecteaza numai datele personale ale clientilor, care sunt adecvate, necesare , conexe cu tinta, care sunt prelucrate (reducerea datelor la minim), care nu includ categorie speciala de date cu caracter personal (date sensibile). Informațiile personale colectate includ numele, adresa, adresa de e-mail, numarul de telefon ai adresa IP.
4. Datele cu caracter personal, pe care Pek A. Istvan I.I. colecteaza in legatura cu serviciile sale prin intermediul site-ul magazinului online Diblidu intotdeauna sunt prelucrate numai in scopul specific, pentru care au fost furnizate de catre clienti / utilizatori, si nu sunt procesate intr-o maniera incompatibila cu aceste scopuri.
5. Pek A. Istvan I.I. prelucrand datele cu caracter personal furnizate, garanteaza un nivel adecvat de securitate si de protectie impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, si impotriva pierderii, distrugerii sau deteriorarii prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru acest lucru.
6. Baza de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Pek A. Istvan I.I. proceseza date cu caracter personal in mod legal, deoarece acestea sunt furnizate de catre clienti in legatura cu bunurile si serviciile oferite prin intermediul acestui site, in cadrul unui contract de vanzare/cumparate sau atunci cand este necesar pentru indeplinirea conditiilor de guvernare folosind platforma magazinului/site-ului on-line Diblidu. Principalul motiv pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este o actiune privind punerea in aplicare a contractului de vanzare-cumparare, atunci cand clientii efectueaza o achizitie, la inregistrarea pe site-ul magazinului online Diblidu  și/sau atunci cand se utilizeaza oricare dintre serviciile sau functiile noastre, cu toate ca exista si alte motive care permit administratorului sa le prelucreze, cum ar fi interesul sau pentru a raspunde intrebarilor clienților sau pe baza consimtamântului, care acestea exprima pentru posibilitatea de a primi mesaje publicitare.
7. Scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
Pek A. Istvan I.I. proceseaza datele personale ale clientilor sai:
- pentru administrarea inregistrarii utilizatorilor la magazinul on-line;
- pentru dezvoltarea in continuare, implementarea si realizarea contractului de vanzare care urmeaza sa fie incheiat intre administratorul si clientii prin intermediul site-ului magazinului online;
- sa furnizeze informatii direct legate de bunurile solicitate de clienti;
- sa primeasca mesaje publicitare despre propunerile /ofertele /articolele noastre adresate clientilor;
- atunci cand este utilizat re-marketingul pe site-uri de incredere, inclusiv pe Facebook;
- atunci cand Pek A. Istvan I.I. cauta opinia clientilor sai cu privire la marfurile oferite;
- atunci cand efectueaza analize statistice si alte analize ale serviciilor oferite prin intermediul magazinului on-line;
- pentru notificarea modificarile Conditiilor generale ale Politicii de confidentialitate sau ale serviciilor noastre.
8. Modul de colectare a datelor personale.
Clientii furnizeaza datele lor personale in mod voluntar atunci cand utilizeaza site-ul nostru www.lenjeriepatut.ro
. De exemplu, atunci cand este lansata o intrebare pentru un anumit articol sau un serviciu, sau un proces prin care sunt comandate produsele oferite de Pek A. Istvan I.I.  prin intermediul magazinului on-line Diblidu, si in special, in cazul in care clientul/utilizatorul completeaza datele sale cu caracter personal, care este o conditie pentru accesul la anumite functii sau servicii pe platforma. Campuri definite care sunt listate ca obligatorii de completat, sunt informatiile de care administratorul are nevoie pentru incheierea contractului de vanzare-cumparare, pentru efectuarea transportului bunului și realizarea drepturilor parților contractante.
Prin trimiterea datelor cu caracter personal din punctul precedent, utilizatorul este de acord sa primeasca la adresa sa electronica confirmarea comenzii si informatiile pentru trimiterea comenzii prin curier. Datele personale ale utilizatorilor vor fi utilizate exclusiv in scopul administrarii contractului specific.
Atunci cand utilizatorul isi exprima consimtamantul de a primi mesaje promotionale, utilizatorul este de acord sa primeasca pe e-mail, promotiile curente si ofertele commerciale.

9. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal

Pek A. Istvan I.I. ca administrator ia toate masurile necesare pentru protejarea si stocarea datelor cu caracter personal pentru perioada, in care datele personale sunt stocate, numai in masura in care si pana cand este necesar pentru activitatea pentru care au fost acordate, in conformitate cu cerintele si termenii limita pentru aceasta, prevazute in actele normative aplicabile si eficiente in Romania, dar nu mai mult de 7 ani. La expirarea acestei perioade, datele personale ale clientului / utilizatorului vor fi distruse.
Datele furnizate in scopuri de marketing, sunt pastrate pana cand utilizatorii ne notifica ca nu mai doreste sa primeasca informațiile respective de la noi. Odata ce obiectivele de procesare a datelor au fost indeplinite, administratorul le distruge.
10. Accesul la datele personale furnizate de utilizatori
Pek A. Istvan I.I. ca operator de date personale este obligat sa nu vanda, sa nu dezvaluie si, sa nu impartaseasca in scopuri de marketing informatii personale furnizate unor terte parti. Numai persoanele autorizate vor putea accesa aceste date/
Informatii despre datele personale ale clientilor sau furnizorilor de servicii terte, sub contractori si alte organizatii relevante numai si exclusiv in scopul de a desfasura activitati de furnizarea servicilor pentru clientii / utilizatorii, pentru care acestea le-au dat consimtamantul sau explicit. Datele personale ale utilizatorilor pana la data distrugerii nu sunt furnizate unor terte parți, fara acordul prealabil al consumatorului, cu exceptia cazurilor prevazute de lege sau in ordinea legala a unei autoritati publice. Cu toate acestea, atunci cand sunt utilizati furnizori de servicii terti, sunt dezvaluite numai informatiile personale, necesare pentru furnizarea serviciului, pentru care sunt furnizate de catre clienti/utilizatori. Partile terte - beneficiari, cu care pek A. Istvan I.I. lucreaza, sunt in primul rand, furnizorii de servicii, prin care furnizeaza achizitiile cumparatorilor. Acestea vor folosi datele personale furnizate pentru a furniza informatii si pentru a-ai indeplini obligatiile care decurg din contractele incheiate cu acestia.
Furnizarea de date cu caracter personal institutiilor statului poate avea loc numai in cazurile prevazute de lege si intr-un volum care nu depaseste scopurile pentru care au fost solicitate.
Angajatii firmei Pek A. istvna I.I.
 garanteaza si sunt obligati sa respecte confidentialitatea datelor personale ale utilizatorilor.
10. Dreptul de acces, corectarea sau stergerea datelor cu caracter personal.
Clientii / utilizatorii au dreptul in orice moment sa solicite:
aAccesul la datele cu caracter personal colectate in procesul de furnizare si utilizare a serviciilor, inclusiv: confirmarea daca procesam datele cu caracter personal ne sunt furnizate, ce categorii de date sunt, scopul procesarii și destinatarii carora le sunt dezvaluite datele.
b. Corectarea datelor cu caracter personal pe care clienatii / utilizatorii le-au furnizat atunci cand sunt inexacte.
c. Stergerea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate in alt mod, si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrarea, exceptia cazului in care, acordul pe care se bazeaza prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si atunci cand acestea au fost procesate ilegal. Retragerea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii, bazata pe cel dat inainte de retragerea acestuia.
11. Pentru a efectua actiunile de mai sus de acces, corectare si stergere a datelor cu caracter personal este posibil numai in cazul in care utilizatorul solicita acest lucru printr- o cerere scrisa adresata administratorului

Cererea se trimite la adresa unde Administratorul isi are sediul social prin scrisoare recomandata sau prin curier.
Administratorul va notifica decizia de efectuarea actiunii solicitate sau refuzul pentru acesta in termen de o luna de la primirea cererii.

12. Dreptul la contestatie.
In cazurile prevazute de lege fiecare consumator are dreptul sa:

pct.1. Depuna o contestatie catre administrator, impotriva prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la acesta, in prezenta unui temei legal pentru aceasta. In cazul in care contestatia este justificata, datele personale ale persoanei din acel moment nu pot fi prelucrate mai departe;

pct. 2. De a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct;
pct. 3. Sa fie informat inainte ca datele sale personale sa fie dezvaluite pentru prima dată unor terte parti sau utilizate in numele dvs. Pentru scopurile in sensul punctului precedent al acestui articol, oferindu-va posibilitatea de a va opune la o astfel de divulgare sau utilizare
pct. 4. Fiecare utilizator poate face o plangere cu privire la modul in care sunt prelucrate datele sale cu caracter personal, contactandu-ne la tel. 0746826014
pct. 5. In toate cazurile, in care clientul / utilizatorul considera ca datele sale sunt prelucrate in mod ilegal sau raspunsul nu satisface cererea trimisa, clientul / utilizatorul poate solicita autoritatii competente pentru protectia datelor cu caracter personal - Comisia pentru protectia datelor cu caracter personal. Comisia pentru protectia datelor cu caracter personal este autoritatea de supraveghere, care exercita controlul legal asupra prelucrarii datelor cu caracter personal.
13. Orice intrebari cu privire la aceasta politica puteti trimite la e-mail: contact@lenjeriepatut.ro